Iné ročníky/podobné aktivity
Datum typ Popis aktivity Podobné pocasie štát
16.05.2020 orientačné preteky na bicykli Bratislava: MADUDO MAlé DUnajské DObrodružstvo - orientačná tréningová jazda jednotlivcov podobné slnečno Slovensko

© 2007-2020 Kučera.sk | licencia | Valid HTML5 | CSS | RSS |