Iné ročníky/podobné aktivity
Datum typ Popis aktivity Podobné pocasie štát
21.05.2023 pozorovanie a fotenie vtákov Devínska Kobyla: Pozorovanie Včelárika zlatého pri akte na Sandbergu podobné slnečno Slovensko

© 2007-2020 Kučera.sk | licencia | Valid HTML5 | CSS | RSS |